Elke mens is uniek

Elke mens is uniek. Elke mens heeft zijn eigen afkomst, overtuiging, religie of voorkeuren. Die verschillen brengen kleur in onze samenleving. Broederschap tussen mensen en respect voor ieders eigenheid is het sterkste wapen tegen conflict en verdeeldheid. Een samenleving bestaat pas waneer mensen rechten hebben, maar ook hun plichten nakomen. Waar mensen via wetten en normen bindende afspraken maken, en een rechtvaardige justitie het evenwicht bewaart.

Niemand is een eiland. Mensen zijn gemeenschapswezens. Het is dankzij de gemeenschap dat we sterkere mensen kunnen worden. We hebben de ander nodig om onszelf te ontplooien. ‘Ik’ word sterker doordat er een ‘Jij’ bestaat. Dat is de basis van het personalisme.

Elke mens heeft waarde

De mensenrechten, zowel nationaal als internationaal, waken hierover. Wij zullen ze ten allen tijde respecteren, verdedigen en beschermen. Bij ons wordt niemand aan zijn lot overgelaten. We zijn goed voor de sterken en sterk voor de zwakken. We geven een duwtje in de rug  van wie dat nodig heeft. Wie verder vooruit wil, geven we alle kansen om zich verder te ontplooien. Dat is de basis van de betrokken samenleving. Dat is de essentie van #ikbenWIJ.

De mens staat centraal

In de christendemocratie staat de persoon centraal.  Geen enkele mens is ondergeschikt aan de wetten van de markt of de staat. Totalitaire regimes cijferden de mens weg. De christendemocratie stelt de burger opnieuw centraal. Hij is de belangrijkste schakel in onze democratie. We moedigen mensen aan om deel te nemen aan de besluitvorming. Om zich te organiseren in verenigingen. Om van zich te laten horen en actief betrokken te zijn.