Onder aanvoeren van onze fractie werd er in Eeklo een taskforce opgericht voor de herstelmaatregelen na de coronacrisis. Deze voorstellen verzamelden we al. Misschien heb jij nog ideeën?

Algemeen

 • Bedanking AZ Alma en zorgpersoneel door hele gemeenteraad
 • Bedanking aan de scholen, de leerkrachten en de ouders voor alle moeite die ze deden voor de schoolgaande jeugd.
 • Noodknop op de website van Stad Eeklo voor zorgwekkende situaties
 • Het maandelijks samenkomen van de taskforce  voor het uitdenken en uitwerken en implementeren van alle acties die een economische en sociale impact hebben op de diverse beleidsdomeinen van de stad Eeklo.
 • Actief aanmoedigen dat burgers zich registreren via BE-alert. Op die manier is iedereen op de hoogte van alle (nood)maatregelen die worden beslist.
 • Verenigingen vragen om mondmaskers te maken voor alle inwoners en deze inzameling en bedeling via de stad centraliseren.
 • Doorlooptijd betaalbaarstelling van facturen bij de Stad en het OCMW zo kort mogelijk houden

Kwetsbare groepen

 • Laptops voor kwetsbare gezinnen (via Wijkcentrum De Kring)
 • Laptops voor lagere scholen en middelbare scholen: steun aan initiatief om via Economische Raad laptops bij bedrijven te verzamelen. Indien nodig ook mee laptops aankopen
 • proactief opbellen van senioren gebeurt reeds maar wat met niet bereikte mensen? --> kaartje in de bus met vraag naar contact
 • Digitaal platform om vrijwilligers aan zorgbehoevenden te linken (give a day/Hoplr)
 • Educatief speelgoed aankopen voor kwetsbare kinderen

Recyclagepark

 • Er wordt een online reservatieformulier opgemaakt, via koppeling met identiteitskaart. Op die manier worden files vermeden aan het recyclagepark zelf.

Senioren

 • Heropenen restaurant Zonneheem met herinrichten van eetzaal om social distancing mogelijk te maken. Daarnaast wordt er gewerkt met shiften om aantal bezoekers te kunnen beperken. Stad Eeklo maakt ook een online reservatiesysteem (in te vullen door gebruikers ofwel door personeel van Zonneheem dat de inschrijving doet) zodanig dat alles op voorhand beheersbaar is
 • Openstellen restaurant Zonneheem voor andere senioren die anders niet naar Zonneheem komen. Actieve opsporing is mogelijk via telefoondienst van Sociaal Huis. Dit kan aangevuld worden met eenzame mensen.
 • Ter beschikking stellen van tablets om te facetimen met familie (serviceflatjes)
 • Actief vrijetijdsbesteding stimuleren (vb. filmpjes op facebookpagina, bib aan huis,…)
 • Boodschappendienst uitbreiden

 Cultuur

 • Ondersteunen van lokale bands of theatergezelschappen voor digitaal brengen van hun producties. Oproep lanceren voor ludieke creatieve filmpjes en verspreiden van deze filmpjes via communicatiekanalen van de stad.
 • In latere fase "kunst voor beperkt publiek". Opvoeringen voor een beperkt publiek en waar mogelijk in open lucht. Kleine evenementen op diverse locaties in de stad aan te bieden. Bv op Herbakkersplein maar ook op andere pleintjes en plekken in Eeklo. Mogelijkheden:  1 of meerdere weekend(en) met een parkconcert, in ( diverse) openbare gebouwen en bedrijven en/of huiskamerconcerten. Op die manier weer levendig maken van het straatbeeld rekening houdend met gezondheidsadviezen. Stad Eeklo voorziet zitbanken, verplaatsbaar podium, technisch materiaal
 • Na meerdere moeilijke maanden in isolatie: zoeken naar ontmoeten en verbinden als positieve elementen een idee zou dan een “ bevrijdingsfeest” kunnen zijn.
 • De Stad Eeklo ondersteunt VZW Bakfiets om (deels) mee reeds gemaakte kosten voor de organisatie van het Herbakkersfestival van de zomer 2020 te dragen. Op die manier kan de Stad er mee voor zorgen dat het Herbakkersfestival volgend jaar wel kan doorgaan.
 • Oproep om schilderijen/kunstwerken voor raam te plaatsen (naar analogie van berenjacht)

Economie/handelaars

 • Eenmalig opheffen van de AEB gezinnen en bedrijven 2020
 • Oprichten van een economische cel die elke Eeklonaar individueel begeleidt (zowel de ondernemer, zelfstandige als de werkloze die nieuwe job zoekt). In het bijzonder om de ondernemingen te ondersteunen met alle papier en dossierwerk om steunmaatregelen aan te vragen.
 • Organiseren van openluchtbraderie met alle Eeklose winkels en horecazaken. Materiaal wordt geleverd door de Stad en/of Economische Raad. Kraampjes en dergelijke zijn beschikbaar cfr. kerstmarkt. Eventueel wordt dit gekoppeld met cadeaubon die elke Eeklonaar krijgt of kan aanvragen (dit laatste om te vermijden dat er geld weggegooid wordt aan mensen die de bon/premie toch niet zouden gebruiken)
 • Terrassen van horecazaken mogen gratis uitgebreid worden. De Stad voorziet houten planken om op de kasseien te leggen. Op die manier zorgt de Stad ook voor een uniforme beleving van de Markt.
 • Bij goed weer worden fietsmatten gelegd op de parkeerplaatsen om mensen aan te moedigen om met de fiets te komen. Fietsers kunnen zich meer aan de regels van social distancing houden indien dit goed en blijvend gecommuniceerd wordt.
 • Wiekiebon met korting digitaal aanbieden
 • Het in omloop brengen van de Eeklo aankoopbon ten belope van 50 euro per stadsgenoot, en met modaliteiten naar onderneming, winkel, organisatie
 • Budgetten voor Eeklo Beach gebruiken voor het organiseren van een kerstmarkt/ijspiste op de markt
 • Een ver doorgedreven promotiebeleid zoals vroeger op de Jaarbeurs, Bisbeurs, Contacta-beurs in Goes
 • De donderdagmarkt in Eeklo zo snel als het kan laten doorgaan, waarbij mondmaskers dragen verplicht wordt als die in Eeklo beschikbaar zijn. Dit in het belang van Eeklo als centrumstad en om terug de mensen naar Eeklo te lokken.
 • Bloementapijten aanleggen door de stad en burgers uitnodigen ook extra bloemen in tuin te zetten. Eventueel wedstrijd aan koppelen. De bloemen kunnen dan zoveel mogelijk van lokale handelaars/floristen komen.

Mobiliteit

 • Afschaffen van parkeergelden voor de rest van 2020
 • Invoer blauwe zone voor 3 uur maximum

Veiligheids- en gezondheidsdiensten

 • Aankoop van FFP2 maskers voor lokale politie en hulpdiensten

Onderwijs

 • Ondersteunen van een zomerschool, voor leerlingen die echt een achterstand hebben opgelopen.  Uiteraard ligt het initiatief daarvan bij de scholen, maar de stad kan het mee faciliteren.
Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.