Nieuws uit de OCMW – en gemeenteraad: 27 januari 2020

Graag brengen we jullie nieuws van de OCMW – en gemeenteraad van 27 januari. In het bijzonder willen we de tussenkomsten van de CD&V-mandatarissen naar voor brengen.

Eerst komt de OCMW-raad aan de beurt.

Filip Smet stelde al meteen een vraag omtrent het niet beantwoorden van vragen door het bestuur. Op een OCMW-raad of gemeenteraad kan niet altijd alles direct behandeld worden. Sommige dossiers zijn zo omvangrijk dat er nog naslagwerk nodig is door de bevoegde schepen. Helaas wordt er door het bestuur al meer dan een jaar niet tijdig of gewoon niet beantwoord op deze vragen. Ook Koen Loete trad hem hierin bij. Het gevolg is dat men met argwaan en zonder vertrouwen naar de meerderheid kijkt. Wordt het personeel misschien monddood gemaakt? Er wordt beterschap beloofd …

Op de agenda van de OCMW-raad staat ook de ontwikkeling van een pleintje aan de Zuidkaai. Onze CD&V-raadsleden hebben grote vragen bij de investering van maar liefst 300.000 euro. Ook het aantal parkeerplaatsen zal drastisch dalen, tot slechts 34, niet eens genoeg voor alle personeelsleden. De bevoegde schepen wil het dossier ook niet verder toelichten.

Wij stellen ons ook enkele vragen bij het huishoudelijk reglement van het gebruik van de lokalen van De Zuidkaai. Organisaties worden nu in de kou gezet, want ze verliezen hun lokaal. Ze moeten verhuizen naar het Zonneheem, maar daar weten ze nog van niets.

Filip Smet diende nog een vraag in omtrent de € 1000 subsidie voor het Huis van het Kind. Dankzij minister Beke wordt dit aan ons ter beschikking gesteld. Hoe zullen deze middelen gebruikt worden? En welke organisaties zullen er mee aan werken? De schepen van welzijn duidt dat er 13 organisaties zijn en dat zij zullen toezien op extra spelmateriaal.

Daarna begint de gemeenteraad.

Koen Loete stelt de vraag aan de bevoegde schepen van financiën M. Windey waarom de kerkfabrieken de nodige middelen niet toegezegd worden. De financiering van de Sint-Antoniuskerk en de Sint-Vincentiuskerk was vorige legislatuur al rond, en wordt nu op de helling gezet. De schepen wacht op nieuws van de Vlaamse regering over toezegging subsidies vooraleer het in te schrijven in de begroting. Maar is dat niet een vorm van voorliegen? Zo wordt de begroting telkens veranderd? De schepenen willen in de begroting enkel de zekerheden opnemen en alle zaken die niet beslist zijn worden niet opgenomen. Onze CD&V-raadsleden vinden dit absoluut niet goed. Dit duidt weer op een niet transparant bestuur.

Ook de camerabewaking van de burgemeester wordt door Gertjan Blomme in vraag gesteld. Is het dan onveilig om burgemeester te zijn? Worden (vertrouwelijke) gesprekken opgenomen? De burgemeester zegt dat er geen geluid wordt opgenomen. Deze camera's waren wel al in gebruik vooraleer ze ter goedkeuring op de gemeenteraad kwamen.

Onze fractie komt tussen bij het dossier over de BKO in de voormalige Sint-Jozefkerk. Er waren vele gemeenteraden vragen over waarom er vertraging was. Schepen Vandendriessche gaf geen verklaring over de vertragingen en nu blijkt dat het over asbest gaat. Uit een onderzoek van onze mandatarissen blijkt dat dit al langer geweten was op het schepencollege. Blijkbaar is asbest geen groot probleem voor dit bestuur! Er staat op de site geen aanduiding dat er asbest is, en de gebruikers (chiro Sint-Jozef, gebruikers pastoraal centrum, buurt) moeten op de hoogte gebracht te worden.

Rita De Coninck diende een amendement in om het academiereglement te wijzigen. Nu lag het voor dat leerlingen zelf hun kunstwerken moesten laten verzekeren. Dat is zeer jammer dat een school niet kan instaan voor de veiligheid van de kunstwerken die daar gemaakt en tentoongesteld worden. In het amendement wordt voorgesteld dat de academie een verzekering voorziet van de werken die door de leerlingen gratis ter beschikking worden gesteld om tentoon te stellen. Dit wordt unaniem aangenomen.

Er kwam vanuit onze fractie de vraag naar het nieuwe logo van de stad Eeklo. Vele Eeklonaren hadden reeds opgemerkt dat dit logo absoluut geen verbetering is. In de commentaren klonk het als volgt: “kinderachtig, lijkt op niets, waarom is er een nieuw nodig…”. Koen Loete stelde de vraag op de gemeenteraad naar het hoe? Waarom? En wat is de kostprijs? Er wordt door de burgemeester geantwoord, maar het doel van het nieuwe logo is niet duidelijk. 

Conclusie: een bewogen OCMW - en gemeenteraad, waar onze fractie zich duidelijk laten horen heeft.

Tot slot, de agenda van de OCMW -  en gemeenteraad kan je steeds hier raadplegen.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.