Vrouw & Maatschappij Eeklo

Vrouw & maatschappij zet zich in voor een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in alle politieke instellingen. Zonder vrouwen die wegen op het beleid kunnen we slechts dromen van een gendergelijke samenleving. Wij willen ervoor zorgen dat de bekommernissen van alle vrouwen aan bod komen in het politieke debat. Bovendien moet er in alle beleidsdomeinen aandacht zijn voor gelijke kansen. Feitelijke ongelijkheden moeten zichtbaar en bespreekbaar worden, zowel in het gezin, op de arbeidsmarkt en in de besluitvorming.

Wil je meewerken aan een samenleving waar  mannen en vrouwen zich goed voelen. Dan ben  je bij Vrouw & Maatschappij aan het juiste adres. Vrouw & Maatschappij streeft naar gelijkheid van mannen en vrouwen thuis, op het  werk én in de politiek. Je krijgt informatie over  politieke thema’s die vrouwen specifiek aanbelangen en interesseren via o.a onze elektronische nieuwsbrief Stroomlijn.

Je kan ook mee beslissen over standpunten en je krijgt een forum om jouw mening te uiten. Vrouw & Maatschappij werkt ook actief aan de uitbouw van een eigen vrouwennetwerk, een netwerk waar je terecht kan om te praten over gemeentepolitiek, maar net zo goed over de schoolresultaten van je kinderen.

Als lid maak je automatisch deel uit van de plaatselijke werking en ben je steeds welkom op alle V&M-activiteiten.